Modul 2: Seksualno zlostavljanje i posljedice: poseban osvrt na adolescentkinje

U petak 12.05.2023. godine održan je i drugi modul na temu „Seksualno zlostavljanje i posljedice: poseban osvrt na  adolescentkinje“ u sklopu drugog ciklusa projekta Interdisciplinarna mreža stučnjaka “Ovdje & Sada”: Zaštitimo Adolescentkinje, fokusirana na preventivne psihosocijalne aktivnosti i intervencije u tretmanu adolescentkinja koje su preživjele zlostavljanje sa fokusom na seksualno zlostavljanje.

 

Modul su vodile naše drage, evropski akreditovani treneri – prof. dr. sc. Gordana Buljan  Flander, klin. psiholog, psihoterapeut, trener i sudski vještak za zlostavljanu i zanemarenu djecu i dipl. psiholog Sabina Zijadić-Husić, psihoterapeut, trener i supervizor.

Pored naših vrhunskih akreditovanih trenera, imali smo čast da u sklopu današnjeg modula slušamo predavanje ekspert-supervizora prim. dr. Ranka Kalinić, dječji psihijatar i psihoterapeut

Posebno bogatstvo ovog programa je mogućnost supervizijskog rada i podrška ličnom rastu i razvoju učesnika kroz grupne procese.

 

Također, na uvodnom dijela drugog modula drugog ciklusa edukacije-treninga, pozdravne riječi i dobrodošlicu učesnicima je uputila dr.sc. Mirela Badurina, voditelj projekta i predstavnica UNICEF-a BiH Sandra Kukić iz odjela za zaštitu djece u UNICEF-u BiH.

 

Projekat se sprovodi u saradnji sa UNICEF-om i uz saglasnosti resornih ministarstava.

Zahvaljujemo se našim dragim kolegama i kolegicama na ukazanom povjerenju i motivaciji tokom modula.