Modul 2: Seksualno zlostavljanje i posljedice: poseban osvrt na adolescentkinje

U petak 23.06.2023. godine održan je i drugi modul na temu „Seksualno zlostavljanje i posljedice: poseban osvrt na  adolescentkinje“ u sklopu trećeg ciklusa projekta Interdisciplinarna mreža stučnjaka “Ovdje & Sada”: Zaštitimo Adolescentkinje, fokusirana na preventivne psihosocijalne aktivnosti i intervencije u tretmanu adolescentkinja koje su preživjele zlostavljanje sa fokusom na seksualno zlostavljanje.

 

Modul su vodile naše drage, evropski akreditovani treneri – prof. dr. sc. Gordana Buljan  Flander, klin. psiholog, psihoterapeut, trener i sudski vještak za zlostavljanu i zanemarenu djecu i dipl. psiholog Sabina Zijadić-Husić, psihoterapeut, trener i supervizor

Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander je učesnicima dala savjete koje će im biti od velikog značaja u budućnosti u svom poslovnom spektru.

 

Pored naših vrhunskih akreditovanih trenera, imali smo čast da u sklopu današnjeg modula slušamo predavanje ekspert-supervizora Prof. dr. sc. Goran Arbanas, psihijatar, psihoterapeut, supervizor i sudski vještak.

Prof. dr. sc. Goran Arbanas je prvenstveno održao predavanje na temu „Posljedice seksualnog zlostavljanja“, a zatim je vodio kliničku superviziju te svojim savjetima

 

Posebno bogatstvo ovog programa je mogućnost supervizijskog rada i podrška ličnom rastu i razvoju učesnika kroz grupne procese.

Projekat se sprovodi u saradnji sa UNICEF-om i uz saglasnosti resornih ministarstava.

 

Zahvaljujemo se našim dragim kolegama i kolegicama na ukazanom povjerenju i motivaciji tokom modula.