Modul 3: Klinički intervju – kako razgovarati sa seksualno zlostavljanom adolescentkinjom?

U petak 27.10.2023. godine održan je i treći modul na temu „Klinički intervju kako razgovarati sa seksualno zlostavljanom adolescentkinjom“ u sklopu četvrtog ciklusa projekta Interdisciplinarna mreža stučnjaka “Ovdje & Sada”: Zaštitimo Adolescentkinje, fokusirana na preventivne psihosocijalne aktivnosti i intervencije u tretmanu adolescentkinja koje su preživjele zlostavljanje sa fokusom na seksualno zlostavljanje.

 

Modul su vodile naše drage, evropski akreditovani treneri – prof. dr. sc. Gordana Buljan  Flander, klin. psiholog, psihoterapeut, trener i sudski vještak za zlostavljanu i zanemarenu djecu i Dr. sc. Mirela Badurina, geštalt i integrativni psihoterapeut, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente, trener, mentor i supervizor

 

Posebno bogatstvo ovog programa je mogućnost supervizijskog rada i podrška ličnom rastu i razvoju učesnika kroz grupne procese.

 

Projekat se sprovodi u saradnji sa UNICEF-om i uz saglasnosti resornih ministarstava.

Zahvaljujemo se našim dragim kolegama i kolegicama na ukazanom povjerenju i motivaciji tokom modula.