Modul 4: Osnovne intervencije u tretmanu adolescentkinja koje preživjele (seksualno) zlostavljanje: plan koordinirane brige; Etički principi i protokoli

U četvrtak 31.03.2023. godine održan je i drugi modul na temu „Osnovne intervencije u tretmanu adolescentkinja koje preživjele (seksualno) zlostavljanje: plan koordinirane brige; Etički principi i protokoli;“ u sklopu prvog ciklusa projekta Interdisciplinarna mreža stučnjaka “Ovdje & Sada”: Zaštitimo Adolescentkinje, fokusirana na preventivne psihosocijalne aktivnosti i intervencije u tretmanu adolescentkinja koje su preživjele zlostavljanje sa fokusom na seksualno zlostavljanje.

 

Modul su vodile naše drage, evropski akreditovani treneri – prof. dr. sc. Gordana Buljan  Flander, klin. psiholog, psihoterapeut, trener i sudski vještak za zlostavljanu i zanemarenu djecu i dipl. psiholog Sabina Zijadić-Husić, psihoterapeut, trener i supervizor

 

Također i ove sedmice, pored naših vrhunskih akreditovanih trenera, ponovo nam je bila čast imati prim. dr. Ranku Kalinić, kao ekspert predavača na današnjoj superviziji. Zahvaljujemo se profesorici na savjetima, primjerima i ogromnom pruženom znanju.

 

Opserver projektnih aktivnosti je: Prim. mr.sc. dr. Azra Arnautović, pedijatar, psihoterapeut, trener i supervisor

 

Posebno bogatstvo ovog programa je mogućnost supervizijskog rada i podrška ličnom rastu i razvoju učesnika kroz grupne procese.

Projekat se sprovodi u saradnji sa UNICEF-om i uz saglasnosti resornih ministarstava.

Zahvaljujemo se našim dragim kolegama i kolegicama na ukazanom povjerenju i motivaciji tokom modula.