Modul 5 – Aktivnosti unutar škola usmjerene na psihosocijalnu podršku djeci i adolescentima uz podršku CMZ i CSR

U petak 02.06.2023. održan je i peti, ujedno i posljednji modul, na temu „Aktivnosti unutar škola usmjerene na psihosocijalnu podršku djeci i adolescentima uz podršku CMZ i CSR“ u sklopu drugog ciklusa projekta Interdisciplinarna mreža stučnjaka “Ovdje & Sada”: Zaštitimo Adolescentkinje, fokusirana na preventivne psihosocijalne aktivnosti i intervencije u tretmanu adolescentkinja koje su preživjele zlostavljanje sa fokusom na seksualno zlostavljanje.

 

Modul su vodile naše drage, evropski akreditovani treneri – prof. dr. sc. Gordana Buljan  Flander, klin. psiholog, psihoterapeut, trener i sudski vještak za zlostavljanu i zanemarenu djecu, dipl. psiholog Sabina Zijadić-Husić, psihoterapeut, trener i supervizor, dr. sc. Mirela Badurina, psihoterapeut, trener, supervizor – menadžer projekta i naša asistentica projekta, Karasoftić Selma, uz čiju podršku su moduli besprijekorno realizovani.

 

I na posljednjem modulu ovog ciklusa, stručnjaci su pokazali značajnu zainteresovanost za temu postavljajući pitanja, dajući prijedloge te tražeći pomoć vezano sa njihove lične, ali i profesionalne dileme. Učesnici su imali priliku da stečeno znanje na svim modulima predoče kroz rad u malim grupama u sklopu kreiranja nacrta preventivnih programa i da na velikoj grupi podijele vrlo značajne i originalne ideje usmjerene na preventivne programe.

 

Petim modulom je završen drugi ciklus specijalizirane obuke stručnjaka Interdisciplinarne mreže stručnjaka „Ovdje&Sada“: Zaštitimo Adolescentkinje. Modul smo zaokružili usmenim refleksijama na cjelokupni program, uvidima, daljim koracima i odgovornim djelovanjem čuvanja i jačanja kreirane mreže stručnjaka koju smo omogućili i kroz ovu specijaliziranu obuku. Drugim ciklusom obuhvaćeno je 76 stručnjaka iz obrazovnog, zdravstvenog i socijalnog sektora iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta.

 

Zahvaljujemo se našim dragim kolegama i kolegicama na ukazanom povjerenju i motivaciji tokom cjelokupnog programa.

Projekat se sprovodi u saradnji sa UNICEF-om i uz saglasnosti resornih ministarstava.