Održan Prvi modul IV ciklusa edukacije/treninga Virtualne krizne intervencije Here&Now

Današnjim modulom započeli smo četvrti ciklus edukacije/treninga Virtualne krizne intervencije Ovdje&Sada.

Kroz ovaj modul, učesnici su se podsjetili distinkcije između stresa, krize i traume, te specifičnosti/ prednosti i nedostataka virtualnih kriznih intervencija. Predstavljeni su osnovni principi rada u kriznim intervencijama. Pored teoretskog dijela, modul je obuhvatio i vježbe u velikim i malim grupamana, kako bi se teoretsko znanje integriralo kroz praktično.

Predavači:

Prim. mr. sci dr. Azra Arnautović, pedijatrica, psihoterapeutkinja i supervizorica
Doc.dr.sc. Vildana Aziraj-Smajić, spec. kliničke psihologije

Hvala svim koleginicama i kolegama na aktivnom učešću. Novi ciklus edukacije- treninga okupio je stručnjake iz: Gacka, Visokog, Pala, Banja Luke, Broda, Doboja, Prnjavora, Trnova, Bijeljine, Dervente i Trebinja.

Projekat Virtualne krizne intervencije „Ovdje&Sada“ realizuje se u saradnji sa UNICEF-om BiH, uz podršku USAID-a i nadležnih ministarstava.