Online konferencija “Dječija duša treba da se sluša”

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na online konferenciju „Dječja duša treba da se sluša” koja se organizuje u okviru projekta Interdisciplinarna mreža stručnjaka „Ovdje&Sada“ u saradnji sa UNICEF-om, uz podršku EU i nadležnih ministarstava. Konferencija će se organizovati u ponedjeljak, 28.11. 2022. godine u online, putem zoom platforme sa početkom u 10:00.

Ova konferencija je završni događaj u okviru jednogodišnjeg projekta Interdisciplinarna mreža stručnjaka „Ovdje&Sada“.  Njome želimo da obilježimo značaj programa koji je okupio stručnjake iz sektora zdravstva, socijalne zaštite, odgoja i obrazovanja s područja Bosne i Hercegovine i koji zapravo predstavlja nastavak naših zajedničkih aktivnosti u jačanju multidisciplinarne i multisektoralne povezanosti i saradnje, kao fundamenta zaštite i očuvanja mentalnog zdravlja djece i mladih.

Projekat je imao za cilj jačanje rezilijentnosti zajednica i osnaživanje interdisciplinarne mreže stručnjaka kroz specifične aktivnosti usmjerene na pružanje ranih intervencija, promicanje mentalnog zdravlja i emocionalnog blagostanja djece, adolescenata i njihovih porodica. Program se sastojao od sedam virtualnih tematskih modula, u trajanju od 56 sati, podijeljenih u tri ciklusa. Pored tematskih cjelina, poseban akcenat  bio usmjeren na grupne procese, iskustvene vježbe i superviziju. Sudjelovalo je 134 stručnjaka iz zdravstvenog, socijalnog, odgojnog i obrazovnog sektora iz Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko distrikta. Indirektni korisnici projekta, u odnosu na dostavljene podatke od strane 65% stručnjaka uključenih u Projekat, su: djeca, roditelji i primarni skrbnici, ukupno 3178 korisnika , od toga 1860 djece i adolescenata. Značajan dio projektnih aktivnosti usmjeren je na istraživanje odrednica mentalnog zdravlja djece. Uzorak je obuhvatio 637- oro djece i adolescenata uzrasta od 3 do 18 godina. Završna faza projekta je priručnik pod nazivom „Dječja duša treba da se sluša”, koja sastoji se od devet (ko)autorskih tekstova i izrađen je sa željom da bude dodatna podrška u daljim stremljenjima očuvanja mentalnog zdravlja djece i mladih. Namijenjen je i stručnjacima koji nisu imali priliku sudjelovati u Projektu (a koji se u svakodnevnom radu susreću sa djecom, mladima i njihovim obiteljima), zatim roditeljima i svima onima koji su zainteresovani za mentalno zdravlje i dobrobit djece.

Konferenciju čine četiri panela, primjera dobre prakse, iz sva tri sektora obuhvaćena projektom, u okviru kojih će iskustva iz svojih zajednica iznijeti  stručnjaci, aktivni sudionici projekta: Esmin Brodlija, Ljiljana Uletilović, Emanuela Buzak i Cvijanka Rakić.

Kolegica Mirela Hadžić, istraživačica, iznijeti će rezultate istraživanja i prijedloge daljih aktivnosti; Azra Arnautović i Sabina Zijadić Husić, voditeljice modula, podijelit će sa vama iskustva i dinamike modula, a  menadžerica projekta Mirela Badurina, će vas provesti kroz projektni put i ciljeve,  upriličiti promociju priručnika i iznijeti zaključke projekta.

Konferencija obuhvata i tri plenarna predavanja ekspert predavača Projekta: Prof. dr. sc. Mirjana Graovac, Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander i Prof. dr. sc. Tatjana Stefanović Stanojević.

Moderator Konferencije je Jelena Subašić.

▼Agenda u prilogu

Velika zahvala našem partneru UNICEF-u BiH uz podršku EU, na ukazanom povjerenju i saradnji, bez kojeg implementacija projektnih aktivnosti i izdavanje Priručnika „Dječja duša treba da se sluša“ ne bi bila moguća.

Hvala nadležnim ministarstvima koji su svojim saglasnostima podržali realizaciju Projekta: Federalnom ministarstvu zdravstva, Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke i Vladi Brčko distrikta BiH – Odjelu za obrazovanje.

Veliko hvala našim dragim ekspert predavačima, kolegama i kolegicama na ukazanom povjerenju, podršci i aktivnom učešću.

 

Zdravo dijete je temelj zdravog društva!

Dobro došli na online Konferenciju!