Osmi modul – Briga o sebi

Predavač:

dipl.psih. Sabina Zijadić Husić

Sindrom profesionalnog sagorijevanja je niz simptoma povezanih sa emocionalnim, kognitivnim i bihevioralnim reakcijama na visoke zahtjeve posla. Pomagači, sva zanimanja vezana za pružanje pomoći ljudima su posebno izloženi profesionalnom sagorijevanju, rad u krizi i primjena kriznih intervencija je visoki rizikofaktor za razvoj sindroma profesionalnog sagorijevanja. U kreiranju edukacijskog programa Virtual crisis interventions Here and Now, je osmim modulom imao za cilj prevenciju sindroma profesionalnog sagorijevanja.