Zaštitimo djecu od nasilja!

„U svijetu od 7.6 milijardi ljudi, milijardu djece od 2 do 17 godina doživjelo je neki oblik nasilja. U Europi gotovo 18 milijuna djece je doživjelo seksualno zlostavljanje, a 44 milijuna djece su žrtve fizičkog nasilja“ – podaci su na koje nas je podsjetila prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, na današnjem modulu na temu “Nasilje nad djecom i među djecom u vrijeme krize (uživo i online) seksualno zlostavljanje i iskorištavanje i zlostavljanje i zanemarivanje djece tokom visoko-konfliktnih razvoda”.

Draga prof.dr.sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut, dugogodišnji mentor stručnog tima, edukator i prijatelj  BHIDAPA-e, podijelila je svoje neiscrpno iskustvo u radu sa djecom žrtvama seksualnog zlostavljanja i  zloupotrebe i sa djecom koja su otuđena u procesu visoko-konfliktnih razvoda, s posebnim osvrtom na perspektivu zdravstvene krize. Profesorica nas je upoznala sa recentnim istraživanjima vezanim za mentalno zdravlje djece u vrijeme zdravstvene krize i rizičnim faktorima za pojavu nasilja nad i među djecom, prepoznavanju, smjernicama i odgovornostima stručnjaka.

Učesnici su, također, imali priliku kroz vježbu, koju je vodila Marija Pavlović, dipl. psiholog i psihoterapeut, osvijestiti svoje kapacitete i dalje tačke profesionalnog razvoja u kontaktu sa zlostavljanom djecom.

Projekat Virtualne krizne intervencije „Ovdje&Sada“ realizuje se u saradnji sa UNICEF-om BiH, uz podršku USAID-a i nadležnih ministarstava.