ADHD i poremećaji ponašanja

Modul na temu:

“ADHD I POREMEĆAJI PONAŠANJA”

se održao:
od 09.-11.03.2018. godine

Modul je vodila dr.sc. Vesna Hercigonja Novković, defektolog i psihoterapeut. Ravnateljica je Poliklinike Kocijan – Hercigonja u Zagrebu.

Modul je obavezni dio edukacije za studente iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i otvoren za maksimalno 4 zainteresirana učesnika izvan edukacije (za osobe koje se u svakodnevnom radu bave psihoterapijom djece, mladih i obitelji, te osobama koje se bave unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti).

Modulom je obuhvatio:

✓ etiologiju i dijanostiku,
✓ psihoterapijske mogućnosti i farmakoterapija,
✓ rad u malim grupama u ulozi terapeuta,
✓ primjeri i prikazi slučajeva,
✓ individualizirani odgojno-obrazovni pristupi i prilagođeni program,
✓ suradnja sa institucijama,
✓ supervizijska pitanjima,
✓ igrani film o ADHD-u…

…u svrhu unapređenja znanja i vještina u svakodnevnom radu, kao i unapređenja nalaza, mišljenja i suradnje sa institucijama

s radošću i uvažavanjem

BHIDAPA