NEUROZNANOST – Prof. dr. med.sc.Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut za djecu i mlade

Modul: NEUROZNANOST – povezanost psihičkih procesa sa funkcioniranjem mozga kroz neuroznanstvene discipline, te povezanost psiholoških problema i poremećaja sa biološkim faktorima

Održat će se
od 10. do 12. 03. 2017. godine.

Modul vodi naša draga Prof. dr. Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i integrativni psihoterapeut za djecu i mlade

Ravnateljica Poliklinike Kocijan-Hercigonja Zagreb. Renomirani je i svjetski priznati stručnjak s područja neuropsihijatrije, posebice dječje a adolescentne psihijatrije. Predavač je na Medicinskom fakultetu i Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Osnivač je Hrvatske Interdisciplinarne Terapijske Udruge za Djecu i Mlade, a predsjednik je i Europske Asocijacije za Dječju i Adolescentnu Integrativnu Psihoterapiju – EIATSCYP.

Modul je obavezni dio za studente završne godine europskog edukacijskog programa iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije.

U modulu Neuroznanost prikazuje se povezanost psihičkih procesa sa funkcioniranjem mozga kroz neuroznanstvene discipline:
neuroanatomiju,
neurokemiju,
neuroendokrinologiju,
neuropatologiju,
neurofiziologiju.
Posebno su navedeni određeni psihološki problemi i poremećaji i njihova povezanost sa biološkim faktorima:
stres, agresija, anksioznost, OKP, depresija i dr.,
a sve sa ciljem dobivanja uvida u faktore odgovorne za cjelokupno funkcioniranje ogranizma kao i terapijske pristupe.”

Vidimo se u petak u 17:00 u Centru za mlade Otoka

S radošću i uvažavanjem