Provedba odogojne preporuke za maloljetnike u sukobu sa zakonom: Uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman

CPRC online edukacija: Uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman!

preuzeto: cprc.ba/ – online-edukacija-uklju%C4%8Divanje-u-pojedina%C4%8Dni-ili-grupni-tretman

Uprkos vanrednoj situaciji, Centar za istraživanje politika suprotstavljanja kriminalitetu nastavio je sa svojim aktivnostima.

U petak 17. aprila 2020., održan je online edukacija na temu ”Uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman vaspitnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta.

Učesnici na edukaciji bili su: Predstavnici Službe socijalne zaštite općine Novi Grad, Službe socijalne zaštite općine Hadžići, Službe socijalne zaštite općine Stari Grad, te terapeuti zaposleni u Odjelu za savjetodavno – terapeutski rad.

 

Tužiteljica Advija Hajdo Balta otvorila je edukaciju sa predavanjem na temu ”Modul za provedbu odgojne preporuke: Uključivanje u pojedinačni ili grupni tretman vaspitnih, obrazovnih, psiholoških i drugih savjetovališta”.

Drugi govornik na online edukaciji bila je psihoterapeutkinja, osnivačica i direktorica BHIDAPA Mirela Badurina, koja je učesnicima održala predavanje na dvije teme: ‘Obilježja razvoja i osnovni principi u radu sa djecom – od znanosti do prakse”, te ”Strategije rehabilitacije (implikacije za pojedinačni i/ili grupni tretman) i strategije uspostave odnosa”.

Svi učesnici su se složili kako su na ovoj edukaciji naučili dosta novih stvari, koje će im mnogo pomoći u nastavku njihovog profesionalnog djelovanja.

OstanimoUKUĆI i budimo tu jedni za druge