Stručna edukacija – OSNOVNE VJEŠTINE U PSIHOSOCIJALNOM TRETMANU DJECE I PLAN OPORAVKA u okviru projekta “ “Strengthening Refugee and Migrant Children's health status in Southern and South-Eastern Europe” implementiranog od strane stručnog tima BHIDAPA-e u organizaciji Medecins du Monde – Doktere vun der Welt u saradnji sa UNICEF-om

Stručna edukacija pod nazivom OSNOVNE VJEŠTINE U PSIHOSOCIJALNOM TRETMANU DJECE I PLAN OPORAVKA u okviru projekta “ “Strengthening Refugee and Migrant Children's health status in Southern and South-Eastern Europe” implementiranog od strane stručnog tima BHIDAPA-e u organizaciji Medecins du Monde – Doktere vun der Welt u saradnji sa UNICEF-om.

Edukacija-trening obuhvatio je stručnjake iz BiH i Hrvatske i bila je usmjerena na osnaživanje i integraciju osobnih, znanstvenih i stručnih znanja i vještina profesionalaca u pružanju psihosocijalne podrške djeci, adolescentima i njihovim obiteljima.

Stručna edukacija-trening usklađen je sa Konvencijom o pravima djeteta i održan je u periodu od 18.01. do 03.02.2021. godine, putem Zoom platforme, u trajanju od 48 sati.

Teme obuhvaćene edukacijom-treningom:

 1. Uloga stručnjaka u tretmanu djece i adolescenata
 2. Teorije razvoja i teorija Selfa
 3. Internalizirane i eksternalizirane poteškoće kod djece i adolescenata, rizični i
 4. protektivni faktori i plan oporavka djeteta
 5. Projektivne tehnike
 6. Traumatska iskustva, posljedice i faze tretmana
 7. Krizne intervencije
 8. Transfer i kontratransfer
 9. Gubitak i tugovanje
 10. Stid
 11. Mehanizmi zaštite mentalnog zdravlja pomagača
 12. Supervizija i intervizija

Voditelji edukacije/treninga bili su: dr.sc. Mirela Badurina, psihoterapeut i supervizor i dipl. psiholog Sabina Zijadić-Husić, psihoterapeut i supervizor

 

Zahvaljujemo se MdM-u i saradnicima na ukazanom povjerenju!