Adolescencija i seksualno zdravlje – PLISSIT model

Doc. dr. sc.  Goran Arbanas, dr. med. psihijatar, psihoterapeut, FECSM, je u protekla tri dana (15.5.-17.5.2020) preko BHIDAPA-Zoom platforme održao edukaciju za edukante dječije i adolescentne integrativne psihoterapije na temu: Adolescencija i seksulano zdravlje.

Značaj seksualnog zdravlja, posebno u predadolescetnom i adolescentnom dobu, poznavanje seksualne anatomije, fiziologije, psihologije, Sternbergove triangularne teorije ljubavi do uzimanja anamneze i intervencija usmjerenih na empirijski utemeljen Annonov PLISSIT model, daje nam mogućnost da savjetodavno i terapijski kvalitetno interveniramo u tretmanu adolescenata i njihovih roditelja. Također, govorilo se i o značaju kvalitetne saradnje sa kolegama i kolegicama iz CZSR i školama kroz jačanje preventivnih programa o seksualnom zdravlju.

PLISSIT model obuhvata nekoliko razina intervencije:

P: permission (dopuštenje)

LI: limited information (ograničene informacije)

SS: specific suggestions (specifični prijedlozi)

IT: intensive therapy (intenzivna terapija)

Ovaj model pomaže terapeutima u kreiranju susreta s adolescentom i terapijskim tokom.

Na ovom modulu, kroz teorijski rad, rad u paru, iskustveni rad u malim grupama kroz igranje uloga, diskusije i uspješno odbranjen završni ispit, evaluacije naših edukantica iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, pokazale su zadovoljstvo dobivenim znanjem i vještinama, te praktičnosti za primjenu ovog modela u tretmanu adolescenata. Zahvaljujemo se doc. dr. sc. Goranu Arbanasu, dr. med. i radujemo se nastavku saradnje.

Budimo odgovorni, brinimo za sebe i druge

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]