Adolescencija – Izazovi i perspektive u odrastanju

Ovaj vikend vrijedni studenti druge godine edukacijskoj programa Dječije adolescentne i integrativne psihoterapije, nastavljaju sa usvajanjem znanja i vještina u razumijevanju razvojnih zadataka u adolescenciji. Modul na temu: Psihopatologija 2 – Adolescencija obuhvatila je mnogo pitanja i dilema u tretmanu adolescenata. Neka od pitanja kojima smo se bavili (petak, subotu i nedjelju) su: kada smetnje poput depresivnosti, anksioznosti, promjena raspoloženja kod adolescenata postaju pouzdano patološke, učili smo o temeljnim kriterijima za procjenu depresivnih poteškoća u adolescenciji, koja ponašanja roditelja ne pomažu adolescentu u odrastanju, koje su funkcije NSSO, koji su najznačajniji prediktori suicidalnog ponašanja u adolescenciji.

Zahvaljujemo se našoj redovnoj profesorici dr.sc.  Mirjani Graovac, dr. med. dječiji i adolescentni psihijatar i psihoterapeut, na nesebičnom dijeljenju znanja.