Anksioznost, depresija i suicidalnost kod djece i mladih – prepoznavanje i tretman

Edukacijski modul za studentice četvrte godine programa za dječje i adolescentne psihoterapeute pod nazivom “ANKSIOZNOST, DEPRESIJA i SUICIDALNOST KOD DJECE I MLADIH – PREPOZNAVANJE I TRETMAN” pobudio je i veliki interes stručnjaka i izvan edukacije koji se u svom radu sa djecom i adolescentima susreću sa ovim temama. Bilo je tu i onih koji su uveliko stekli svoju diplomu dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta, psihijatara i psihoterapeuta drugih pravaca.  Uvijek  inspirativna prof. dr. Dubravka Kocijan Hercigonja donijela je ovu nimalo laku temu na jasan, razmljiv i interesantan način, potičućii sve prisutne da budu potpuno koncentrirani na temu. Učesnici su radili u malim grupama, okušavali se u ulogama terapeuta i klijenata, razmjenjivali iskustva i postavljali pitanja na koja je profesorica rado nudila odgovore, ali i poticala na dalje propitivanje. Svi učesnici su izrazili zadovoljstvo na prilici da sa profesoricom Dubravkom proširuju svoja znanja i stiču nova iskustva.