BHIDAPA učesnica globalnog Projekta: model Oaklander “Just for Now”, on-line Supervizije

Tokom vanrednih okolnosti vezanih uz trenutnu globalnu zdravstvenu krizu, BHIDAPA je uključena u on-line Supervizije Oaklander trening Centra. Mreža okuplja stručnjake psihoterapijskih instituta i centara za djecu i adolescenete iz preko 25 zemalja svijeta.

Supervizije i konsultacije su namijenjene  psihoterapeutima za djecu i adolescente koji usklađuju svoj rad sa virtualnim modelom Oaklander .

Navedeni model Oaklander “Just for Now”,  odnosi  se na terapijske smjernice vođenja internetskih sesija integrišući terapijske ciljeve i internetske mogićnosti (dijeljenje zaslona i upotrebu interaktivnih projektivnih tehnika tokom sesije).

Niz supervizijskih susreta, obuhvata: ciljane edukacijske dijelove, terapijske mogućnosti i supervizijska pitanja i odgovore. Edukacijski dio usmjeren i na brošure koje imaju za cilj  podržati terapeute u radu sa djecom, adolescentima, roditeljima i podržati supervizore u radu sa terapeutima.  Princip rada nazvan je Projekt Oaklander model u vrijeme krize”Just for Now”.

Dr. Karen Fried iz Santa Monica, Californija, voditeljica je supervizija i konsultacija pod mentorsvom i uz prisustvo dr. Violet Solomon Oaklander.

Iskreno se zahvaljujemo dr. Karen Fried na toplom pozivu i  omogućenoj prilici za predstavljanje dr. Mirele Badurina, direktorice BHIDAPA, da bude dio ove mreže stručnjaka. Ovo je bila prilika da u međunarodnoj grupi stručnjaka, dr Badurina podijeli svoje iskustvo o značaju Violet Oklander knjige “Prozori u svet naše dece ili Put do dječjeg srca” u radu sa djecom u BiH. Bila je posebna čast biti u kontaktu sa dr. Violet Oaklander, kaže naša dr. Mirela Badurina.

Veliko nam je zadovoljsto da je naša država kroz BHIDAPA dio ove svjetske mreže stručnjaka koji koriste model Oaklaner u radu sa djecom, mladima i njihovim roditeljima.

Uz odobrenje dr. Karen, BHIDAPA je prevela prve dvije brošure “Just for Now” – Rad sa djecom i  Rad sa adolescentima, koje možete naći na našoj web stranici i facebook page-a. Brošure se mogu koristiti i dijeliti. U skladu sa autorskim pravima nije dozvoljena izmjena sadržaja.

Prevođenjem ovih i dodatnih brošura, BHIDAPA želi na ovaj način pružiti podršku, stručnjacima u radu sa djecom, mladima, roditeljima i psihoterapeutima, tokom trenutne zdravstvene krize.

OstanimoUKUĆI i budimo tu jedni za druge