Grupna psihoterapija i psihoanalitička psihodrama u radu sa adolescentima

Posljednja tri dana u Centru BHIDAPA, bavili smo se vrlo značajnom temom: “Grupna psihoterapija i psihoanalitička psihodrama u radu sa adolescentima”. Rad sa adolescentima u grupi daje posebnu dimenziju u razvoju mladih, gdje se adolescent razvija u grupi svojih vršnjaka uz podršku terapeuta.

Modul je vodila Prof. dr. med.sci Mirjana Graovac, dječiji i adolescentni psihijatar i psihoterapeut, profesor i redovni voditelj u edukacijskom programu BHIDAPA iz oblasti dječije i adolescentne psihoterapije i savjetovanja, kao i stručni saradnik tima BHIDAPA Centra za zaštitu djece, mladih i obitelji.

Profesorica Mirjana Graovac je ovog vikenda, kroz interviziju podržala članove stručnog tima našeg Centra.