Novi ciklus edukacije iz Supervizije u novim prostorijama BHIDAPA-e

Sredinom prethodnog mjeseca prva generacija diplomiranih dječjih i adolescentnih integrativnih psihoterapeuta otpočela novi ciklus edukacije iz Supervizije. Program realizira BHIDAPA u suradnji sa IPSA – Institute for Integrative Psychotherapy and Counselling, Ljubljana i EUROCPS – European Centre for Psychotherapeutic Studies.

Ovaj edukacijski program temelji se na prethodnim iskustvima i programima koje je više od 24 godine provodio pokojni prof. Ken Evans (Maslow Award za doprinose psihoterapiji 2015).

Nositelji ovog programa su Joanna Hewitt Evans, MA, Geštalt psihoterapije, integrativni psihoterapeut, EAIP; i doc. dr. Maša Žvelc, doktor nauka iz oblasti psihologije, integrativni psihoterapeut (EAIP, IIPA) i supervizor (EUROCPS).

Nakon održanog prvog petodnevnog ciklusa edukacije sredinom travnja, prethodnog vikenda je u sklopu edukacije realiziran i prvi ciklus supervizije supervizora koju je vodila prof. dr. med. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja.

Nakon veoma aktivnog i radnog dijela, bila je ovo prilika i da se interno proslavi useljenje u nove prostorije, proširenje djelatnosti, osmisle neke nove aktivnosti.