Generalni godišnji sastanci EAIP-a i EIATSCYP-a, održani od 9.-11.10.2019. godine u Amsterdamu – De Nederlandse Academie voor Psychotherapie

Bilo nam je veliko zadovoljstvo odazvati se i prisustvovati prvi put na generalnom godišnjem sastanaku Europske Asocijacije za Integrativnu Psihoterapiju. BHIDAPA prolazi kroz proces akreditacije za edukacijski program iz integrativne psihoterapije za odrasle. Na sastanku smo dobili informacije da na osnovu aplikacione forme zadovoljavamo kriterije za formiranje komisije koja će naš Centar posjetiti od 10-13.12. 2019. god. Tom prilikom komisija će procijeniti da li zadovoljavamo uvjete za dobivanje europske akreditacije za provođenje edukacije iz integrativne psihoterapije za odrasle. Veselimo se posjeti. EAIP sastanak održan je dva dana prije, 9.-10.10.2019.godine,  redovnog generalnog sastanka članica EIATSCYP-a u kojoj je BHIDAPA od 2016.godine.  Bili su ovo važni dani okupljanja psihoterapijskih edukacijskih centara i akademija i psihoterapeuta koji  se bave integrativnom psihoterapijom odraslih kao i psihoterapeuta koji se bave djecom i adolescentima.

Na sastanku EIATSCYP-a bile su prisutne članice sljedećih zemalja: Velika Britanija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Malta, Rumunjska, Nizozemska, Slovenija, Hrvatska. Na ovom sastanku dogovorili smo tranziciju EIATSCYPA iz Velike Britanije u Hrvatsku. Također smo dogovorili osnovanje Europskog interdisciplinarnog terapijskog servisa za djecu i mlade – KEN EVANS. Zahvalni smo Kenu Evansu, našem inicijatoru i osnivaču EIATSCYP-a.

Neka naši napori budu u službi dobrobiti djece  širom svijeta!

Hvala Janu Rademaker, direktoru De Nederlandse Academie voor Psychotherapie, na divnom gostoprimstvu! https://www.academie-psychotherapie.nl/