Otvoren konkurs na europski akreditovan edukacijski program iz Integrativne psihoterapije!

BHIDAPA započinje upis prve generacije polaznika edukacije iz integrativne psihoterapije u Sarajevu u akademskoj 2021/2022. godini.

Program osposobljava kandidate za sticanje kvalifikacije za Integrativnog psihoterapeuta, s posebnim naglaskom na profesionalna i akademska iskustava, kliničke vještine, osobni/lični razvoj, uz zadovoljavanje kriterija dobre kliničke prakse.

Integrativna psihoterapija naglašava važnost holističkog pristupa u radu s ljudima. Cilj joj je integracija ličnosti, što znači integraciju emocionalnog, kognitivnog i fiziološkog sustava pojedinca s obzirom na socijalnu i duhovnu dimenziju. Integrativna psihoterapija koristi se u tretmanu s pojedincima, parovima, obiteljima i grupama.

Četverogodišnji edukacijski program iz integrativne psihoterapije u europski akreditiranom BHIDAPA Centru, priznat je u sklopu Europske asocijacije za integrativnu psihoterapiju (EAIP) i Međunarodnog instituta za integrativnu psihoterapiju (IIPA). Integrativna psihoterapija jedna je od europski priznatih područja psihoterapije koja omogućava dobivanje Europskog Certifikata iz psihoterapije u sklopu Europske Asocijacije za Psihoterapiju (EAP).

Po uspješnom završetku edukacije, polaznici stiču diplomu „integrativnog psihoterapeuta“, koja omogućava dobivanje europskog Certifikata koji izdaje EAIP i EAP.