Program sekundarne prevencije / drugi dio

Od 23.-24.1.2020. godine u Lukavcu održana je druga edukativna radionica za profesionalce Centara za socijalni rad i sručne timove osnovnih škola Tuzlanskog kantona u okviru programa sekundarne prevencije.

Mirela Badurina, direktorica BHIDAPA Centra, ponovo je pozvana da održi predavanja na temu “Djeca u riziku-karakteristike razvoja i rizici razvojne dobi”, “Faktori rizika, koji mogu uticati na promjenu ponašanja djece, s posebnim naglaskom na posljedice zlostavljanja, zanemarivanja i visokokonfliktnih razvoda na zdravlje djece, te implikacije za intervencije u porodici i školi.

Zadovoljstvo je bilo da ponovo imamo priliku da kroz naša iskustva BHIDAPA Centra, podijelimo stečena znanja i iskustva u boljem razumijevanju i značaju prodičnih, vršnjačkih i školskih okruženja na razvoj emocionalnih problema i problema ponašanja kod djece, sa novom grupom stručnjaka, pedagoga, psihologa, socijalnih radnika i pravnika koji rade sa djecom i porodicama, a sve u cilju dosezanja jedinstvenih standarda i preventivnih programa zaštite djece.

Zahvalni smo na mogućnosti da nastavljamo uspostavljati i jačati interdisciplinarnu i intersektoralnu saradnju u razumijevanju i kreiranju preventivnih programa, jer jedino na taj način možemo zaštititi dijete.
Edukacija je organizovana od strane Biroa za ljudska prava, kroz projekat “Pravda za svako dijete”, podržan od UNICEF-a i ministarstava na nivou BiH, te Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.