Razvoj, neurorazvojni poremećaji i neuroznanost – Prof. dr. med. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i psihoterapeut za djecu i mlade

BHIDAPA-e za edukante dječje i adolescentne integrativne psihoterapije. Ovim predavanjem su edukanti otpočeli svoju četvrtu, ujedno završnu, godinu u edukacijskog programa. Sa njima su predavanja pratili i edukanti druge godine edukacijski program za dječjeg i adolescentnog savjetnika.

Predavanja je držala uvažena prof. dr. med. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar, psihoterapeut, renomirani i svjetski priznati stručnjak s područja neuropsihijatrije, posebice dječje psihijatrije.

Modul “Razvoj, neurorazvojni poremećaji i neuroznanost” imao je za cilj objasniti povezanost psihičkih procesa sa funkcioniranjem mozga kroz neuroznanstvene discipline: neuroanatomiju, neurokemiju, neuroendokrinologiju, neuropatologiju, neurofiziologiju.

Posebno su navedeni određeni psihološki problemi i poremećaji i njihova povezanost sa biološkim faktorima: stres, agresija, anksioznost, OKP, depresija i dr., a sve sa težnjom dobivanja uvida u faktore odgovorne za cjelokupno funkcioniranje organizma kao i terapijske i savjetodavne pristupe.