Sedmi modul- Primjena projektivnih tehnika i „modaliteta“ u virtualnim kriznim intervencijama i tretmanu djece, mladih i roditelja

Predavači: dr. sci. Mirela Badurina, psihoterapeut i supervizor
Dip. Psiholog Sabina Zijadić Husić, psihoterapeut i supervizor

Sedmi modul edukacijskog programa „Here and Now“ usmjeren je na značaj i upotrebu virtuelnih projektivnih tehnika-modaliteta u kriznim intervencijama i tretmanu. Modul je obuhvatio preporuke za učinkovite, usmjerene i dostupne psihosocijalne virtualne podrške, upoznavanje učesnika sa projektivnim tehnikama u kriznim intervencijama i tretmanu djece, adolescenata i njihovih roditelja, sa posebnim osvrtom na virualne intervencije. Kroz modul je obuhvaćen 4-djelni model uz praktične alate i virtualne projektivne vježbe po
modelu Oaklander „Just and Now“, kroz lični rad, rada u malim grupama, te demonstriranje korištenja virtualnih projektivnih modela
sa učesnicima. Govorilo se o značaju četverodjelnog Oaklander modela i primjenu istog u kriznim intervencijama i tretmanu.