Tema petog modula – Zamke tretmana djece i adolescenata ukoliko se vodimo isključivo simptom i značaj odgojno/obrazovnih ustanova u očuvanju mentalnog zdravlja djece i mladih

Teme petog modula, održanog u petak 9.4.2021. godine, bile su: ”Zamke tretmana djece i adolescenata ukoliko se vodimo isključivo simptomom” koju je vodila prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, neuropsihijatar i psihoterapeut za djecu i adolescente i ”Uloga vrtića i škola u očuvanju mentalnog zdravlja djece i mladih u vrijeme krize” koju je vodila dipl. pedagog Jelena Subašić, integrativni psihoterapeut za djecu i adolescente pod supervizijom. Od naše drage profesorice Dubravke Kocijan Hercigonja učili smo o važnosti multidisciplinarnog pristupa u dijagnostici i tretmanu djece i adolescenata. Profesorica nas je ponovo podsjetila na važan aspekt tretmana djece i mladih kroz svoju uputu ”Simptomatologija je vrlo slična kod različitih uzroka, a terapijski pristup je vrlo različit u zavisnosti od uzroka.” Pozivajući nas na multidisciplinarni pristup i intersektoralnu saradnju, profesorica nas je uvela u drugu temu modula, a koleginica Jelena Subašić nas je podsjetila na zaštitnu ulogu vaspitnoobrazovnih ustanova  u očuvanju mentalnog zdravlja djece i adolescenata u vrijeme krize.

Hvala prof.dr.sc Dubravki Kocijan Hercigonja, pedagogici Jeleni Subašic, kolegama  i kolegicama na zainteresovanosti i aktivnom učešću.

Projekat se realizuje u saradnji sa UNICEF-om BiH, uz podršku USAID-a i nadležnih ministarstava.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]