Teorije ljudskog razvoja 1

Od 28.01 – 30.01.2022. godine održan je modul na temu “Teorija ljudskog razvoja 1” za edukante prve edukacijske godine iz integrativne psihoterapije za djecu, adolescente i odrasle. Modul je vodila naša uvažena Prof. dr.sc. Gordana Buljan Flander. Kroz modul smo propitivali teorije ljudskog razvoja i teorije objektnih odnosa. Kroz iskustveni aspekt modula imali smo priliku otvoriti vlastiti untarnji svijet i povezivati ga sa profesionalnom ulogom psihoterapeuta u nastajanju. Diskutovali smo kako prepoznajemo vlastitu poziciju od simbioze do individuacije kroz različite teoretske koncepte. Modul smo završili sa nezaobilaznom teorijom privrženosti i izazovima oslanjanja na teoriju privrženosti u dijagnostici i psihoterapijskom tretmanu.

Zahvalni smo profesorici na inspirativnom predavanju i vodstvu kroz modul i našim dragim kolegama na aktivnom učešću.

 

BHIDAPA edukacijski tim