Dogovorena saradnja sa Oaklander trening centrom u Kaliforniji, a u junu Modul na temu: Virtualni tretman djece, adolescenata i roditelja-Oaklander Model, dr. Karen Fried, Psy.D., MFT.

Jučer smo uspostavili saradnju sa Oaklander trenig Centrom u Kaliforniji. Radujemo se da smo naš edukacijski centar za sticanje znanja i vještina iz oblasti dječije i adolescentne integrativne psihoterapije, obogatili programom treninga Violet Oaklander.

Svjetski uspješan model Oaklander u tretmanu djece, adolescenata i roditelja, pokazao je svoju učinkovitost i u ovoj trenutnoj zdravstvenoj krizi. Virtualni Oaklander model u vrijeme krize “Just for Now” u tretmanu djece, adolescenata i roditelja koriste stručnjaci psihoterapijskih Instituta i Centara preko 25 zemalja svijeta. Kako smo i mi dio ove globalne mreže supervizije psihoterapeuta za djecu, virtualni Oaklander model u vrijeme krize, podrška je našem stručnom timu Interdisciplinarnog terapijskog centara za zaštitu djece, adolescenata i obitelji. Ovaj pristup terapiji je praktičan, zaigran i kreativan.

S radošću najavljujemo, Modul na temu:  Treatment and virtual treatment of children, young people and parents according to the Oaklander Model,  koji će se održati 26.-28.6.2020. preko ZOOM platforme BHIDAPA.

Edukanti će imati priliku proširiti svoja znanja i vještine u korištenju projektivnih tehnika u virtualnom tretmanu djece, adolescenata i roditelja, kao i saznati više o teorijskom konceptu i metodologiji metode Oaklander,  od dugogodišnje trenerice Oaklaner trening centra i psihoterapeutice dr. Karen Fried, Psy.D., MFT. Naše zajedničko vrijeme bit će bogato teorijom, istraživanjem i praksom, kroz virtuelo iskustveni rad!

Uskoro više …

OstanimoUKUĆI i budimo zajedno