Zaštita djece je odgovornost svih nas!

Nastavljamo dogogodišnju suradnju sa djelatnicima i korisnicima NCM “Ivan Pavao II”.

Dr. sc. Mirela Badurina je održala dvodnevnu edukaciju sa djelatnicima i volonterima NCM “Ivan Pavao II” na teme “Djeca u riziku i osnovni principi rada sa djecom” i “Preventivni programi u pandemijskom i postpandemijskom periodu”.

U situaciji i izazovima sa kojima se trenutno suočavamo, značajna podrška je da ostanemo povezani jedni sa drugima.

Važno je da se oslanjamo na znanja koja imamo kada govorimo o djeci u riziku, osnovnim principima rada sa djecom, o zaštiti djece i njihovih obitelji, koja nam u ovoj krizi mogu pomoći.

Ne smijemo zaboraviti da je zaštita djece odgovornost svih nas!

Zbog toga je važno da putem istraživanja i novih spoznaja razvijamo nove preventivne programe podrške i zaštite djece i obitelji, vrtića, škola i zajednica, usmjerene na jačanju kapaciteta rezilijentnosti.

Rezilijentnost se definira kao sposobnost pojedinca da se kreativno adaptira (svjesno nalazi najbolji put do psiholških, socijalnih, kulturalnih, duhovnih i fizičkih resursa) tako da održi svoje zdravlje u trenucima izloženosti značajnim nedaćama (Ungar, 2012)

Na edukaciji se govorilo i zajedno istraživalo o osobnim sistema podrške i važnosti brige o sebi.

Njegovanje osjećaja pripadnosti i povezanosti, te razvoj kapaciteta rezilijentnosti neophodne su nam odrednice zaštite zdravlja (Badurina,2016.), posebno u visoko stresnim okolnostima.

Budimo odgovorni, brinimo o sebi i drugima! I OSTANIMO POVEZANI!

više o edukaciji