Značaj socio-emocionalnog razvoja djeteta

U cilju preventivnih programa usmjerenih na promicanje znanja o zaštiti mentanog zdravlja djece kao osnove dječijeg socijalnog i emocionalnog razvoja, a time i blagostanja i funkcionisanja tokom cijelog života, “Interdisciplinarni terapijski centar za zaštitu djece, mladih i obitelji” (BHIDAPA), sa zadovoljstvom je potpisao saradnju sa Predškolskom ustanovom PPU “Discover Me Academy” (DMA).

Saradnju smo započeli druženjem na Temu “Značaj socio-emocionalnog razvoja djeteta” koje je održano, 15.05.2019. godine.

Vjerujemo da će naš stručni tim, putem kontinuiranih edukacija, savjetovanja i supervizije, podržati i ojačati roditelje i odgajatelje u kreiranju optimalnog okruženja u cilju zaštite zdravlja i dobrobiti svakog djeteta, na putu odrastanja.

Hvala roditeljima i odgajateljima na povjerenju i hvala menadžmentu “Discover Me Academy” (DMA) na pozivu i prepoznavanju značaja preventivnih aktivnosti kroz edukacije, rane identifikacije i rane intervencije.

Radujemo se budućoj saradnji!