Nasilje nad djecom i među djecom u vrijeme krize (uživo i online) seksualno zlostavljanje i iskorištavanje i zlostavljanje i zanemarivanje djece tokom visokokonfliktnih razvoda – tema je šestog modula

„Usprkos visokim zahtjevima od zdravstvenog sustava za očuvanje somatskog zdravlja građana i sprječavanje širenja globalne pandemije, zaštita djece propisana Konvencijom o pravima djeteta te zakonom, uz usku i sustavnu intersektorsku suradnju, mora ostati jedan od prioriteta.“

Na današnjem modulu na temu “Nasilje nad djecom i među djecom u vrijeme krize (uživo i online) seksualno zlostavljanje i iskorištavanje i zlostavljanje i zanemarivanje djece tokom visokokonfliktnih razvoda” imali smo čast slušati prof. dr. sc. Gordanu Buljan Flander, kliničkog psihologa i psihoterapeuta, eksperta Vijeća Evrope i dugogodišnjeg mentora stručnog tima, edukatora i prijatelja BHIDAPA-e, koja je sa nama podijela znanje i neiscrpno iskustvo u radu sa djecom žrtvama zlostavljanja i sa djecom koja su otuđena u procesu viskokokonfliktnih razvoda, s posebnim osvrtom na zdravstvenu krizu.

„Djeca iz visokokonfliktnih razvoda braka roditelja 2-5 puta češće imaju klinički značajne poteškoće ponašanja i doživljavanja u odnosu na djecu iz drugih oblika razvoda“ – podsjetila nas je prof. Buljan Flander.

 

Učesnici su, također, imali priliku kroz vježbu, koju je vodila Marija Pavlović, dipl. psiholog i psihoterapeut, osvijestiti svoje kapacitete i dalje tačke profesionalnog razvoja u kontaktu sa zlostavljanom djecom.

 

Projekat Virtualne krizne intervencije „Ovdje&Sada“ realizuje se u saradnji sa UNICEF-om BiH, uz podršku USAID-a i nadležnih ministarstava.