Nastavak Projekta Virtualne krizne intervencije “Ovdje&Sada” u suradnji sa UNICEF-om BiH

Situacija izazvana Corona virusom i aktuelnim zdravstvenim mjerama zaštite, prelaskom na online nastavu, radom od kuće, uzrokovalo je, da se djeca i adolescenti nalaze u specifičnoj i novoj situaciji. Poteškoće na koje nailaze njihovi roditelji kao što su visoka razina stresa izazvana novonastalom zdravstvenom krizom, gubitak posla, rad od kuće, siromaštvo i socijalna isključenost, djecu pogađaju direktno. Restriktivne mjere i strah zbog Corona virusa, dovode do značajnog porasta obiteljskog nasilja, istraživanja govore da se radi o postotku od 30%, te je iz tog razloga potrebno preusmjeriti se na prevenciju i podizanje javne i stručne svijesti o opasnosti porasta obiteljskog nasilja, nasilja nad djecom, zlostavljanja i zanemarivanja u vrijeme izolacije. Na osnovu dosadašnjih istraživanja o uticaju karantina i izolacije na mentalno zdravlje, može se očekivati povećan broj problema sa mentalno-zdravstvenim poteškoćama, a posebno su u opasnosti djeca i adolescenti, zbog razvojnih specifičnosti i vulnerabilnosti. Analogno, potrebno je i dalje jačati stručnjake i obezbijediti potrebnu virtualnu/telefonsku stručnu pomoć djeci i njihovim roditeljima.

Slijedom svega navedenog, BHIDAPA je u suradnji s UNICEF-om BiH održala prvu fazu edukacije za i osnaživanja stručnjaka koji rade za dobrobit djece. Na osnovi evaluacije ove edukacije i komentara učesnika po završenoj edukaciji, bilo je vidljivo kako je edukacija imala velik značaj za učesnike te kako je potreba za takvim sadržajem i takvim načinom podrške stručnjaka izrazito velika. Ne samo u vremenu izolacije i karantina, već i poslije i u buduće u periodu krize, potrebni su nam stručnjaci koji će djeci, adolescentima i njihovim roditeljima moći pružiti najbolji mogući tretman i podršku.

BHIDAPA stoga, nastavlja jednakim intenzitetom, širiti znanje, iskustvo i davati podršku stručnjacima na području Bosne i Hercegovine, te nastavlja sa edukacijom Virtualne krizne intervencije ”Here&Now” .