Održan prvi Modul – Osnovne informacije o virtualnim i telefonskim kriznim intervencijama

Predavači:

Prim.mr.sc. Azra Arnautović, pedijatar, psihoterapeut
Mag.psih. Tea Martinović, psihoterapeut u edukaciji

 

Prvim modulom nastojali su se obuhvatiti osnovni pojmovi i informacije vezane za
virtualne resurse, s obzirom na njihovu pristupačnost u periodu pandemije Covid-
19 i naknadno, u post-pandemijskom periodu. Stoga su se kroz ovaj modul učesnici
podsjetili distinkcije između stresa krize i traume, te specifičnosti/prednosti i
nedostataka virtualnih i telefonskih kriznih intervencija. Predstavljeni su osnovni
principi rada u kriznim intervencijama.
Osim teorijskog dijela, kroz modul obuhvaćene su i vježbe, kako bi se teoretsko
znanje integriralo kroz praktično.