Prvi modul: Promocija mentalnog zdravlja djece i adolescenata u Bosni i Hercegovini

BHIDAPA u saradnji sa UNICEF-om, uz podršku EU, i uz saglasnosti nadležnih ministarstava nastavlja sa specifičnim virtuelnim edukacijama-treninzima. Nakon uspješno završenog prethodnog ciklusa edukacije „Interdisciplinarna mreža stručnjaka „Ovdje&Sada“, nastavljamo sa razvojem i jačanjem uspostavljene mreže stručnjaka u cilju očuvanja mentalnog zdravlja djece u Bosni i Hercegovini.

Edukacija-trening je usmjerena na  jačanje kapaciteta rezilijentnosti zajednice u svrhu pružanja rane intervencije, promociju mentalnog zdravlja i emocionalne dobrobiti djece, adolescenata i njihovih porodica.

Prvi modul novog ciklusa edukacije-treninga održan je u petak, 25.03.2022. godine na temu „Promocija mentalnog zdravlja djece i adolescenata u Bosni i Hercegovini“.  Posebno bogatstvo ovog programa je mogućnost supervizijskog rada i podrška ličnom rastu i razvoju učesnika kroz grupne procese. Modul su vodile naše drage mr.sci.dr. Azra Arnautović, pedijatar, psihoterapeut, supervizor i dipl. psiholog Sabina Zijadić-Husić, psihoterapeut, trener i supervizor.

Na ceremoniji otvaranja prvog ciklusa edukacije-treninga, pozdravne riječi i dobrodošlicu učesnicima je uputila Sandra Kukić u ime Odjela za zaštitu djece, UNICEF u Bosni i Hercegovini i dr.sc. Mirela Badurina, voditelj projekta.

Zahvaljujemo se našim dragim kolegama i kolegicama na ukazanom povjerenju i motivaciji tokom edukacije-treninga.