Treći modul – Podrška roditeljima, skrbnicima i porodicama u očuvanju mentalnog zdravlja djece i adolescenata

Predavači: Dipl. Senka Čimpo, psiholog i psihoterapeut
Mr.sc. Đana Lončarica, psiholog i psihoterapeut

 

Treći modul edukacije se odnosio na krizne intervencije u grupnom radu s naglaskom na sažetu psihološku integraciju traume.
Također je obuhvatio specifične faze i postupke kriznih intervencija, ali i detaljan opis faza i postupka u sprovođenju grupne sažete
integracije traume, ulogu i zadatke voditelja, moguće izazove i prepreke u radu, evaluaciju nakon postupka. Također u
ovom modulu ,poseban fokus je bio na online kriznim intervencijama i grupama koje se rade online. Također obuhvaćen je rad
sa obiteljima u kriznim situacijama, ali i sprovođenje psihološke integracije traume u radu s djecom i adolescentima. Ovaj modul
je obuhvatio i dvije vježbe, kao i mogućnost razgovora i  dijeljenja iskustava svih učesnika.