Program za stručna predavanja

Program za stručna predavanja

 

BHIDAPA na svojoj godišnjoj skupštini održanoj u Februaru 2016. godine sklopila je saradnju sa Institutom D.O.M. i Poliklinikom Kocijan-Hercigonja za provođenje projekata pod nazivom: „Emocionalna pismenost – razvijanje socio-emocionalnih vještina u školi i vrtiću“ i „Multidisciplinarni pristup u detekciji, dijagnostici i tretmanu djece s ADHD poremećajem“. Također, planiraju se novi projekti u suradnji sa Poliklinikom za zaštitu djece grada Zagreba.

BHIDAPA u suradnji sa Poliklinikom Kocijan-Hercigonja i sa Udruženjem učitelja Kantona Sarajevo organizuje predavanja na temu „ADHD – je li stvarna dijagnoza ili izmišljeni fenomen?“

BHIDAPA najveći naglasak stavlja na provođenje edukacije za Dječjeg i adolescentnog integrativnog psihoterapeuta, organiziranje seminara/radionica na specijalizirane teme vezane uz djelatnosti koje obavlja BHIDAPA.

  • „Emocionalna pismenost – razvijanje socio-emocionalnih vještina u školi i vrtiću“
  • „ADHD – je li stvarna dijagnoza ili izmišljeni fenomen?“
  • „Uloga nastavnika u prepoznavanju, intervenciji i prevenciji nasilja nad i među djecom“
  • „Mobiteli – nova ovisnost među djecom i mladima“
  • „Multidisciplinarni pristup u detekciji, dijagnostici i tretmanu djece s ADHD poremećajem“