Rad sa adolescentima – prof.dr.med.sc. Mirjana Graovac, dječiji i adolescentni psihijatar i psihoterapeut

Modul
“Rad sa adolescentima”

održao se:
od 11.-13. 11. 2016. godine

Radionicu vodila je prof.dr.sc. Mirjana Graovac, psihoterapeut, Ravnateljica zavod za adolescentnu psihijatriju, Klinika za psihijatriju – KBC Rijeka

 

“Adolescenti su, unatoč znanju i iskustvu voditelja, „uvijek jedan korak ispred“. Stoga su voditelji adolescentnih grupa ponovno, iznova…kontinuirano – „na novom ispitu“. Može se zaključiti davoditelji i grupa (kao cjelina) tijekom grupnog procesa oblikuju specifičan „prijelazni objekt“, koji postaje specifična kvaliteta i liječidbeno iskustvo za adolescente u procesima odrastanja vidljivim u grupi. Klinička praksa je pokazala da su spontanost i kreativnost u igri dragocjena iskustva u terapijskom procesu, koji adolescentima pružaju odmak od dotadašnjih obrazaca ponašanja, te otvaraju prostore za nova iskustva i nove mogućnosti. Igrajući uloge, adolescenti lakše „skliznu“ u nesvjesne sadržaje koji kroz igru tada djeluju manje „opasno”. (Graovac, 2016.)

Modul je bio otvoren u prvom redu za studente Europskog edukacijskog programa iz integrativne dječje i adolescentne psihoterapije, ali i za osobe koje se u svakodnevnom radu bave, psihoterapijom, liječenjem, odgojem, edukacijom djece i mladih, te unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti.

Tokom tri dana radionice, kroz teorijski prikaz, rad u malim grupama, plenarne diskusije, velike grupe, sudionici su stekli znanja o:
– Teorijskim konceptima adolescencije
– Specifičnostima grupne psihoterapije adolescenata
– Terapijskim tehnikama analitičke psihodrame
– Načinu ekspresije unutarnjih konflikata adolescenata
– Tehnikama i dinamikama koje određuju definiciju i smjer rada sa adolescentima