Rad sa seksualno zlostavljanom djecom, forenzički osjetljiva terapija i suradnja sa institucijama u skladu sa zakonskom regulativom – Prof. dr. sc. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut

Poštovane kolegice, kolege, članovi i prijatelji BHIDAPA-e,
Sa zadovoljstvom vam najavljujemo Modul na temu:

“Rad sa seksualno zlostavljanom djecom, forenzički osjetljiva terapija i saradnja sa institucijama u skladu sa zakonskom regulativom”

koji će biti održan:
od 29.06.-01.07.2018. godine.

Modul će voditi Prof. dr. Gordana Buljan Flander, klinički psiholog i psihoterapeut. Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Modul je otvoren u prvom redu za student europskog edukacijskog programa iz dječje i adolescentne integrativne psihoterapije i savjetovanja, ali i za osobe koje se u svakodnevnom radu bave, psihoterapijom, liječenjem, odgojem, edukacijom djece i mladih, te unapređenjem mentalnog zdravlja djece i mladih i njihove dobrobiti.

Tijekom modula kroz teoretska izlaganja, iskustveni rad i vježbe sudionici će steći znanja i vještine o:

✓ znakovima seksualnog zlostavljanja kod djece
✓ rizičnim faktorima i posljedicama seksualnog zlostavljanja
✓ načinima procjene i osnovama forenzičnog intervjuiranja seksualno zlostavljanog djeteta
✓ forenzički osjetljivoj terapiji i važnosti takve terapije
✓ modalitetima terapijske podrške seksualno zlostavljanoj djeci i njihovim nezlostavljajućim roditeljima
✓ iskustvima u radu sa seksualno zlostavljanom djecom u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba

Cilj je kroz predavanja i radionice osnažiti sudionike za suočavanje s ovom problematikom, te produbiti njihova znanja i vještine koja će im omogućiti adekvatno odgovaranje na potrebe seksualno zlostavljane djece.

Mjesto održavanja: BHIDAPA – Interdisciplinarni terapijski centar za zaštitu djece, mladih i obitelji, ulica Emerika Bluma 9 (kod OHR-a).

Dinamika rada Otvorenog dijela Modula:
– petak od 19:00 – 21:00 (od 18:00 – 19:00 samo za studente Edukacijskog programa)
– subota od 9:30 do 18:00
– nedjelja od 8:30 – 11:30 (od 11:30 – 12:30 samo za studente Edukacijskog programa)

Kotizacija je 250KM, a za članove BHIDAPA-e, 200KM. Svoje mjesto na edukaciji potrebno je unaprijed prijaviti putem online prijave i rezervirati uplatom avansa u iznosu od 100KM do 15.06.2018. Ostatak uplate može se izvršiti prije početka ili tokom edukacije.
Kotizacija uključuje: Certifikat, osvježenje tokom Modula i material. Broj mjesta ograničen.

radošću i uvažavanjem,
BHIDAPA