Impresum

Osnivač i direktorica: dr. sc. Mirela Badurina, psihoterapeut i supervizor
Adresa: Radnička 70 c, podružnica: Emerika Bluma 9a, Sarajevo
Telefon: +387 61 773 887
E-mail: info@bhidapa.bazdravo@congress.bhidapa.ba, zdravo@journal.bhidapa.ba

Bosansko-hercegovačka integrativna dječja i adolescentna psihoterapijska Asocijacija, upisana je u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem RU-1693, Knjiga I Registra, dana 16.02.2015. godine.

 

BHIDAPA se razvrstava za područje djelovanja: 14. ZAŠTITA ZDRAVLJA
Glavni ID broj: 4202071240009
Izvedeni ID broj: 4202071240017

 

ISSN 2744-1148 (print) Knjiga Apstrakata
ISSN 2744-1156 (online) BHS  Knjiga Apstrakata
ISSN 2744-1164 (online) EN Book of  Abstracts

 

bhidapa.ba
journal.bhidapa.ba
congress.bhidapa.ba