BHIDAPA u Europskoj Asocijaciji za Integrativnu psihoterapiju – EAIP

U svom daljem razvoju i misiji da zadovolji najviše europske standarde edukacije iz psihoterapije i supervizije, nakon zadovoljenih europskih standarda i dokumentacijskih kriterija https://bhidapa.ba/novosti/novi-edukacijski-program/, ovom prilikom svečano objavljujemo da je proces akreditacije uspješno završen. Na generalnoj godišnjoj skupštini EIAP-a u oktobru 2020. godine donošena je odluka da BHIDAPA postaje punopravni član EAIP organizacija i time stiče status Europski akreditovanog Centra za provođenje edukacijskog programa iz oblasti Integrativne psihoterapije u Bosni i Hercegovini.

Podsjećamo da smo otvorili Konkurs za prijem kandidata prve generacije novog edukacijskog programa iz Integrativne psihoterapije. Online prijava je obavezna!

Nakon završenog edukacijskom programa i uspješno položenog ispita u BHIDAPA-i, edukanti dobivaju BHIDAPA diplomu sa kojom mogu aplicirati i dobiti europski Certifikat verifikovan od  EAIP-a i EAP-a.

 

S uvažavanjem,

Dr.sc. Mirela Badurina, osnivač i direktorica BHIDAPA-e sa stručnim timom i saradnicima